Şubelerin 15 Temmuz Darbe Girişimi protestosu maksadıyla toplantı çağrısı.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE ŞUBE BAŞKANLIKLARINA

Şubelerimizden gelen bilgilere göre, şubelerimizin valilik ve kaymakamlıklar tarafından 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni protesto maksadıyla toplantıya çağrıldığı öğrenilmiştir. Buna göre konuyla ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Toplantının valilik ya da kaymakamlık tarafından düzenleniyor olması durumunda toplantılara temsilci düzeyinde katılınabilir.
Toplantıların siyasi partilerce düzenlenmesi halinde kurumsal olarak katılım sağlanmayacaktır.
15 Temmuz Darbe Girişimi hakkında görüş istenmesi halinde, genel merkezimizce yapılan “Türkiye Muz Cumhuriyeti Olmayacak” başlıklı açıklama esas alınarak ilgililere verilecek ya da okunacaktır.
Toplantılar valilik ya da kaymakamlıklarca düzenlense bile siyasi parti gösterisine dönüşmesi halinde bu durum ilgililere bildirildikten sonra toplantılardan ayrılınacaktır.
Toplantı sonuçlarının genel merkezimiz ile paylaşılması; belirsizlik durumlarında genel merkezimiz ile görüşüldükten sonra hareket edilmesi gerekmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunulur.

Öner TANIK

Genel Sekreter

Top