Şubelere – Çalışma Programı Hakkında – 2015

Sayı:2015/ 23.01.2015

Konu: 2015 Çalışma Programı hk.

2015 YILINDA GENEL DURUM ve DERNEĞİMİZ

Ülkemiz bugün “Dünyanın Uluslararası Sorunları” başlığı altında sıralanan konu başlıklarının bir çoğunun ya tam içinde, yada yakınında bulunmaktadır. Dışişleri politikamızı olduğu kadar, ekonomimizi, eğitim, sağlık ve hukuk sistemimizi, kültürümüzü, dolayısıyla geleceğimizi doğrudan etkileyen gelişmeleri takip etmek bir yana, yaratılan bilgi kirliliği (dezenformasyon) ve algısal saldırılara karşı toplumumuzu ve dünya kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmakta gittikçe güçleşecektir.

2015 yılında ülkemizi bekleyen iç ve dış sorunlara karşı “bağımsızlığı sağlamak – Cumhuriyeti yaşatmak” temel amacını önceleyerek, uluslaşmayı tamamlamak ve ekonomide planlı-karma kalkınma modelini savunan, mücadele sahasında üreten köylünün ve emekçinin yanında olan ADD çizgisini sürdürmek gereklidir. Bu bakımdan, köy çalışmalarımız ve sendikal eylemlerdeki destekleyici tutumumuz devam edecektir.

Çözüm süreci adı altında atılan her adımın, ülkemizi bölmeye bir adım daha yaklaştırdığını ve siyasi iktidarın bu sözü verdiği için emperyalist çevrelerce desteklendiğini biliyoruz.

Aynı biçimde, ülkemizi ve toplumu ayrıştıran etnik ve mezhep temelli politikalar sonucunda başkaldırı sahneye konulduğu güvensizlik ve iç çatışma ortamında, birleştirici, bütünleştirici, halka güven veren dik duruşumuzu korumak zorundayız.

Daha önemlisi, Atatürk ilkelerini ve devrimlerini benimsemesini beklediğimiz kişi veya kurumların ideolojik sapmaları ve savrulmaları karşısında, Atatürk’ün deyimiyle: “sessiz, durgun, başı eğik kalamayız.” Bu sapmaların toplumda yarattığı “yönsüzlük” duygusuna karşı, siyasal duruşumuz olan Kemalizm’i, derneğimizin partiler üstü anlayışını koruyarak savunmaya devam etmeliyiz. Bu bir kadro gereksinimini ortaya çıkaracaktır. O halde;

1- ADD kimliğine sahip kadrolar yetiştirmek amacıyla Eğitim Kurulumuzca hazırlanan Atatürkçü Düşünce Okullarına katılımı arttırmalı,

2- Yayın organımız olan Atatürkçü Düşünce Dergisi’ni hem içerik olarak beslemeli, hem de kitlelere ulaşması için yaygınlaştırmalı,

3- Gençlik kollarını geleceğin kadroları gözüyle bakarak hızla oluşturmalıyız.

Tüm yurttaşlarımızın gereksinimi olan özgüven duygusu ve mücadele etme kararlılığını diri tutmak için, gücümüzün sınırlarını aşan durum ve olgular karşısında tüm cumhuriyetçi güçlerin “Birlikteliğini” sağlayacak tek gücün derneğimizde olduğunun farkındayız.

Demokratlık, ulusalcılık, cumhuriyetçilik, bağımsızlıkçılık, laiklik, gibi ilkeler, siyasal parti, demokratik kitle örgütü, meslek odası veya sendikaların üzerinde uzlaşacağı ortak zemindir.

Bu nedenle derneğimiz, üzerine düşen görevi daha önce olduğu gibi yine yerine getirecektir.

Bildiğiniz üzere 2015 yılında Çanakkale zaferimizin 100. yılını kutlayacağız. Çanakkale’de yapılacak etkinliklerle ilgili Genel merkez ve Çanakkale şubelerimizin yöneticilerinden oluşan bir komisyon kurulmuştur.

Yine bu yıl sözde Ermeni soykırımı iddialarının yükseltileceğini öngörüyoruz. Buna yönelik genel merkezce oluşturulan komisyon çalışmalarına başlamıştır. Bu konuda ülkemizin, yabancı desteğiyle ayaklanan ve kendilerinden olmayanların kıyımına girişenlerin Ermeni terör örgütleri olduğunu gösteren, tehcirin karar alma ve uygulanma aşamalarını belgeleyen, Türkiye’nin Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklılığını gösteren ve dönemin Ermeni siyasetçilerinin itiraflarını içeren pek çok güçlü “dayanağı” vardır. Komisyon, bu çerçevede: Yayın çalışmaları, görsel sunular, panel ve konferanslar ile Kitlesel basın açıklamaları – eylemler düzenlemek üzere bir dizi çalışma planı hazırlamıştır.

Anayasayı değiştirmek isteyen siyasi iktidara karşı önümüzdeki genel seçimler bizler için yaşamsal önem kazanmıştır.

Genel seçimler öncesinde binlerce kişinin katılımıyla büyük bir toplantı (kurultay) yapılmasına karar verilmiştir. Farklı kesimlerden konuşmacıların kısa konuşmalar yapacağı serbest kürsü tarzındaki toplantı sonunda, seçime yönelik bir bildiri yayınlanacaktır. Bu bildiride, seçim sistemi üzerine görüşler, siyasetten, siyasi partilerden beklentiler, Türkiye’nin önemli sorunlarına yönelik seçim programlarına öneriler, seçmene yönelik mesajlar, farklı kesimlerin sorunları ve çözüm önerileri raporlaştırılacaktır.

Benzer amaçla, Demokratik Kitle örgütleri ile geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu toplantı sonunda da genel seçime yönelik bir bildiri yayınlanacaktır.

Ayrıca seçim sürecinde, dernek üyelerimizin ADD’nin ideolojik ve örgütsel kimliğini korumaya özen göstermeleri ve dernek binalarını, kadrolarını ve iletişim olanaklarını herhangi bir siyasi partinin “aracı” haline getirmekten özenle kaçınmaları büyük önem taşımaktadır.

Bu yıl içerisinde;

Mücadele alanlarının çokluğu olumsuzluk gibi görünse de, bu durum derneğimizin nitelik ve nicelik açısından büyümesinde olumluluğa dönüştürülebilir. Bunun için ön şart, “planlı-programlı” çalışmaktır. Bu açıdan bakıldığında, yukarda ifade ettiğimiz alanlar üzerinde bugünden çalışmak, üyelerimizi ve diğer kitle örgütlerini “çalışma konularına” odaklamak zorundayız. Ocak- Şubat aylarında yapılacak genel üye toplantıları ve diğer kitle örgütleriyle toplantılar, bu odaklanmayı sağlayabilir ve derneğimizi yine “birleştirici- önder” pozisyonunda tutabilir. Aksi durumda, ADD şubeleri yerelde sanki bu konular hiç gündemlerinde yokmuşcasına boşluğa düşebilirler.

Bu mücadele alanlarından geçerken;

1- Üye sayımızı arttırmak, (üye kampanyası duyurusu yapıldı)

2- Üyeler ve şubeler arasında dayanışma duygularını pekiştirmek,

3- Örgütün mali gücüne katkı sağlamak,

4- Mücadele kararlılığını ve morali yükseltmek başarı ölçütlerimiz arasında olmalıdır.

Örneğin: Diyarbakır şubemize mülk alımını gerçekleştirdikten sonra, kitlesel katılımla şubemizin açılışını gerçekleştirmemiz, seçim öncesinde siyasi iktidar ile bölücü parti arasındaki bunaltıcı işbirliğine karşı Atatürkçüler için moral kaynağı olabilir. Bu nedenle mücadele alanlarını, aynı zamanda derneğimizi her açıdan büyütmek için bir fırsat olarak görüyoruz.

2015 yılının başarılarla dolu bir yıl olmasını dilerim.

Hepimize şimdiden kolay gelsin!

Öner TANIK

Genel Sekreter

Top