Prof. Dr. Ali Ercan: YENİ BİR YILA GİRERKEN

Değerli arkadaşlar,Gezegenimizdeki olumsuzluklar, Ekolojik problemler (kibar adıyla iklim değişimi) ve onların hem yaratıcısı ve hem de sonucu olan Sosyal problemler gittikçe ivmelenen bir sarmal sürecine girmiş durumdadırlar… Çok kötü yönetilen Dünyanın bu anafordan çıkış şansı gittikçe azalıyor.

 

31.Aralık.2016 itibariyle Gezegenimizde ortalama yüzey sıcaklığı 15,5 C dereceyi aşmış, “Küresel ısınım” ın başlıca nedeni olan ‘atmosferik Sera etkisi’ ni oluşturan CO2 gazı, son 500 bin yıl içerisinde hiç görülmediği bir yüksekliğe, 400 ppm derişim düzeyine çıkmıştır ve yılda yaklaşık 2 ppm artışa devam ediyor. Küresel sıcaklık da aynı şekilde yılda yaklaşık 0,02 derece artışa devam ediyor. Sonuçta karasal buzullar gittikçe hızlanarak eriyor, Deniz seviyesi yükseliyor, Atmosfer ve Okyanus akıntıları hız ve yönlerini değiştiriyor, yağışlarda, sıcaklıklarda, şimdiye kadar tanık olunmayan anomaliler görülüyor.

Bu yıl da, eriyen buzullar nedeniyle, Okyanus seviyesi 3,5 mm yükseldi; bir başka ifade ile 1260 GigaTon buzul (Türkiye’nin 15 yıllık suyu) tuzlu suya karıştı. Aslında insan kaynaklı felaket bir durum var ortada, ama insanlık, batışından 1 saat öncesine kadar felaketten habersiz eğlenceye devam eden Titanic yolcuları gibi, güle oynaya umursamazlığını sürdürüyor. Fakat bu seferki Gemi, mürettebatı ve yolcularıyla birlikte battıktan sonra kimin Kaptan, kimin üst kamaralarda, kimin aşağılarda olduğu artık anlamını yitirecek…

Ve maalesef gemi su almaya başladı.

***

Bu arada Gezegendeki insan nüfusu (bütün problemlerin ana kaynağı) BM verilerine göre 7,5 milyar’a erişti. 2016 yılı nüfus artış  hızı binde 11 dir. Ortalama yaşam süresi 67 yıl oldu. (Ortalama ömür Ülke ortalamaları 40-90 yıl arasında değişiyor) Yaşamın ancak yeterli Enerji ile mümkün olduğunu biliyoruz. Bu gün için 200 yıl öncesine oranla birey başına 4 defa daha fazla Enerji kullanıyoruz. Nüfus ta 200 yıl öncesine göre 7,5 katına çıkmış durumda; Gezegendeki İnsan Karbon Ayak İzi 30 defa büyüdü demektir.

İnsanlık yılda toplam 560 ExaJoule Enerji kullanıyor; (adam başı yılda ortalama 75 GJ)  ve bunun da  yaklaşık dörtte üçü, sera etkisini oluşturan gazların kaynağı olan (Hidro-Karbonlar, yani kömür, petrol, Gaz, Odun..vs) yakıtlardır… Sonuçta 2017 itibariyle Dünya atmosferine yılda adam başı ortalama 4,8 ton CO2 salınıyor. Toplam CO2 salımının %30 kadarı Çin ve %15 kadarı ABD kaynaklı; ancak birey başına kirletim yarışında, 17 ton ile ABD ve Avustralya başta gidiyorlar. (Türkiye CO2 salımı 5,0 ton/adam.yıl) 

 

Kullanılan bu toplam enerjinin karşılığında insanlığın 2016 geliri (Bütün Ülkelerin GDP toplamı) yaklaşık 78 trilyon dolardır; adam başı gelir ortalamada 10400 dolar görünüyor ama paylaşım eşit olmadığından gelir dağılımında uçuk farklar var. Dünya nüfusunun %15 kadarını oluşturan Gelişmiş/zengin toplumlarda birey başına ortalama yıllık gelir yaklaşık 36 bin dolar görünürken, geri kalan %85 lik kesimde birey başına yıllık yaklaşık 6 bin dolar kalıyor. Tabii bu 2 grup içerisinde de gelir dağılımı eşit değil. (bkz. Grafik)

Yılda yaklaşık 600 bin insanın (kelimenin tam anlamıyla)  “açlık” nedeniyle öldüğü bu Dünyada, servetleri toplamı 10 Trilyon Doları bulan 2 bine yakın “dolar milyarderi” bulunuyor; başı 75 milyar dolarla Bill Gates çekiyor.  ABD deki Milyarder sayısı 600 ün üzerindedir; Türkiye’de ise 32 dolar milyarderi bulunuyor.

……….

……….

Ekolojik fırtınaların, sosyal fırtınaları tetiklediği bir Gezegen üzerinde 2017 yılına giriyoruz…

Yeni Yılda 7,5 milyar homo-sapiens’in ve özellikle de yönetici konumunda olanların

biraz daha akıllı, biraz daha zeki, biraz daha adil, biraz daha sorumlu, biraz daha cesur…

kısacası biraz daha “insan” olması umuduyla…

Sevgilerimle. æaa
Bu grafik (Lorentz Curve) Toplam nüfus yüzdesine göre Küresel gelir dağılımını gösteriyor. Küresel Gini Katsayısı (Ülkelerin Gini katsayılarının nüfus ağırlıklı ortalamasından çok daha büyük ! ) 0,6 görünüyor