MUAMMER AKSOY ANISINA ” UĞURSUZ YILLARDA HUKUK” PANELİ DÜZENLENDİ

Kurucu Genel Başkanımız Muammer Aksoy anısına düzenenen Uğursuz Yıllarda Hukuk paneli Çağdaş Sanatlar Merkezinde düzenlendi. Panelde Genel Başkanımız Tansel Çölaşan, GYK Üyemiz Av. Özgün Şimşek ve Türk Hukuk Kurumu Başkan Yardımcısı Münci Özmen konuşmacı olarak katıldılar.
Panelde:

Genel Başkanımız Tansel ÇÖLAŞAN :

Cumhurbaşkanının istediği Türk Tipi Başkanlık sistemi ile ilgili bir çalışma yaptırdığı, bu çalışmanın milletvekillerine dağıtıldığı, buna göre akıllarında olan Partili Cumhurbaşkanının istediği kadar seçilmesine bir engel olmadığı, seçimlerde tek aday çıkması halinde bu adayın seçilmesi için %40 oyun yeterli sayıldığı, seçilen başkanın başbakanı ve bakanları belirlediği, seçilecek başkanın sadece vatana ihanet suçundan yargılanabileceği bunun içinde TBMM üye tam sayısının 1/3 nün yazılı istemi ve 2/3 nün gizli kabul oyu ile görevden alınabileceğini, böyle bir durumda başkanın yüce divanda yargılanabileceğini, ancak yüce divanın meclis tarafından seçilecek iki kişinin katılımı ile üyelerinin tamamı başkan tarafından seçilecek Anayasa mahkemesi üyelerinden oluşacağını, yani kendi atadığı kişiler tarafından yargılanabileceğini, bunun hukuk devleti ilkesinin ayaklar altına alınması olduğunu, Başkanın, başkanlık kararnamesi hazırlama yetkisinin olduğunu, kanun teklifinde bulunabileceğini, Başkanın Anayasa mahkemesi başkan ve üyelerini, Danıştay ve Yargıtay başkan ve üyelerinin dörtte birini doğrudan atayacağını, Yargıtay Cumhuriyet başsavcısını ve başsavcı vekilini, Askeri yargıtay üyelerini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, HSYK (Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu Üyelerini seçeceğini, bu haliyle kuvvetler ayrılığı ilkesinin yok olacağını, yargının tamamiyle yürütmeye bağlandığını, Yasamanın ise işlevsiz hale getirildiğini dile getirerek, Yeni bir anayasaya karşı olunması gerektiğini, mevcut anayasada yapılacak değişiklikleri ise bu iktidarın yapmasına karşı olunması gerektiğini, Anayasa değişikliği ile asıl amaçlarının diktatörlüğün önünü açacak başkanlık sistemini getirmek olduğunu ifade etti

GYk üyemiz Av.Özgün ŞİMŞEK ise:

Uğursuz yıllarda %1400 artış gösteren Kadın Cinayetlerinin, 1993 – 2011 yılları arasında işlenen faili meçhul cinayetlerin, Cumhurbaşkanına hakaretten verilen hukuksuz tutuklama kararlarının, Ülkemizde yaşanan katliamlara getirilen gizlilik/yayın yasağı kararlarının nedeninin, kaymakamlara yasal mevzuata uymayın diyen zihniyet olduğunu, bu zihniyetin gündemi ile halkın gerçek gündeminin örtüşmediğini, halkın gündeminin ekonomik zorluklar ve terör olduğunu dile getirip bu zihniyetin Anayasayı değiştirme girişimlerinin karşısında durmak gerektiğine, bu zihniyetin kendi dönemlerinin ileride yargıya taşınmasının önüne geçebilmek için Devlet Sırları yasa Tasarısı hazırladığına, bu tasarının yasalaşması halinde bu dönemin uzunca yıllar yargılanamayacağına vurgu yaptı. Ayrıca Şimşek, Atatürkçü Düşünce Derneği olarak kamuoyunda “Cuma İzni Genelgesl” olarak bilinen genelgenin Anayasaya, Türk Ceza Yasasına, Devlet memurları Yasasına ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine aykırı olduğu gerekçesi ile Danıştay’da iptal davası açtıklarını, bir süredir hukuk devletinden yasa devletine dönüştürülmüş olan ülkemizin iç güvenlik yasasında yapılan değişiklikler ile polis devleti haline dönüştürüldüğünü, Çözüm Sürecini ısrarla uygulayanların Vatana İhanet suçunu işlediklerini ifade eti.

panel-foto