“İzmit’te Milli Mücadele ve Yahya Kaptan”

yahyakaptan

Mili mücadelenin kahramanlarından Yahya Kaptan’ı ölümünün 96. yılında anıyoruz. Bu kapsamda Yahya Kaptan Ortaokulu öğrencilerine 07 Aralık 2016 Perşembe günü saat 14:00’da Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Sayın Doç. Dr. Esma TORUN ÇELİK hocamızın katkısı ile “İzmit’te Milli Mücadele ve Yahya Kaptan” konulu bir konferans düzenlemekteyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük önem verdiği Yahya Kaptan’ı adını taşıyan okulda öğrencilere anlatmak ayrıca önem arz etmektedir. Bu etkinlikte yanımda olan Doç. Dr. Esma TORUN ÇELİK hocamıza ayrıca teşekkürü bir borç bilirim.

Yakup GÖKÇE

ADD Yahyakaptan Şube Başkanı