As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Genel Yönetim Kurulu

YÖNETİM

 

Tolga AKGÜN

1968 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye ve Ekonomi bölümünü bitirdi. Tolga Akgün sırasıyla Genel Müdür Müşavirliği, Gümrük Tekel Bakanlığı İdari ve Mali İşler Genel Müdür Başyardımcılığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Tasfiye ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı, Frankfurt Başkonsolosluğunda Maliye ve Gümrük Ataşeliği, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhabere ve Elektronik Daire Başkanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Tasfiye ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2000 yılında Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden emekli oldu. 2011 yılında Atatürkçü Düşünce Derneği ATA Vakfı Başkan Yardımcılığına getirildi. Aynı zaman dilimi içinde Atatürkçü Düşünce Derneği İktisadi İşletmesinin kurucuları arasında yer alan AKGÜN, 2012 yılından itibaren GYK üyeliği görevini sürdürmüş ve halen Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

 

Hüseyin Emre ALTINIŞIK

1973 doğumlu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Program Geliştirme Ana Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora yaptı. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez İlk Gençlik Kolları Başkanı (1994). 1994-1997 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Sekreter Yardımcılığı, 2004-2007 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Sekreterliği görevlerini yapmıştır. Halen Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu Üyesidir.

 

Öner TANIK

1983 Aksaray doğumlu. 2001 yılında Atatürkçü Düşünce Derneği'ne üye oldu. 2003-2006 yılları arasında Fethiye Şubesi Gençlik Kolu Başkanlığı, 2007-2010 yılları arasında Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu. Bu dönemde gerçekleştirilen “Afyon Kocatepe ve Köyceğiz Gençlik kampları” ile “Atatürkçü Düşünce Okulu” gibi etkinlikler derneğimizin gelenekselleşen etkinlikleri haline geldi.

2010- 2012 yılları arasında Genel Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Tanık, 2012-2014 yılları arasında Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütmüş, bu dönemde ADD önderliğinde kurulan Vatan, Cumhuriyet ve Emek Birlikteliğinin sözcülüğünü yapmıştır. 2014- 2016 yılları arasında ise Genel Sekreterlik görevini yürütmüştür.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yenilenebilir Enerji Kaynakları üzerine yüksek lisans çalışmasını bitirmiş, doktora eğitimine hazırlanmaktadır.

Halen ADD Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir.

 

Zafer ERDEMLİ

1949 yılında Urfa'da doğdu. 1972 yılında Gazi Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Özel sektörde muhasebecilik ve danışmanlık görevlerinde bulundu. 1987 yılından bu yana kendi adına serbest mali müşavirlik yapmaktadır. 2014 - 2016 yılları arasında Genel Saymanlık görevini yürütmüştür.

Halen ADD Genel Saymanlık görevini yürütmektedir.

 

Durur GÖK

1950 yılında Nevşehir Hacıbektaş'ta doğdu. 1974 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Ekonomi- Maliye bölümünden mezun oldu. Devlet Bütçe uzmanlığı, PTT Bölge Müfettişliği, Maliye Bakanlığında Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Almanya-Frankfurt Maliye Ataşeliği gibi kamu görevlerinde bulundu. Atatürkçü Düşünce Derneği İktisadi İşletmesi Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. Halen Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Sayman Yardımcılığı ve Atatürkçü Düşünce Dergisi Sorumlu Yazı işleri müdürlüğünü yürütmektedir.

 

Lütfü KIRAYOĞLU

1952 yılında Bursa'da doğdu. İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Elektrik Fakültesinden mezun oldu. Öğrenciliği döneminde öğrenci temsilcisi ve gençlik önderi oldu. Bir süre gazetecilik de yaptı. Serbest Elektrik Mühendisi olarak çalışırken TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasında çeşitli kademelerde etkin olarak görev yaptı. Bursa'da kent suçlarına karşı açılan çok sayıda idari davanın davacıları arasında yer aldı. Açtığı davaların büyük kısmını kazandı. Sümerbank'ın en önemli fabrikalarından Merinos'un kapatılmasına karşı yürütülen işçi direnişine önderlik etti. 2002 Yılı Mart ayında Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şubesi Başkanlığına seçildi. Üç dönem sürdürdüğü bu görevden sonra 2008 yılında Atatürkçü Düşünce Derneği Yüksek Disiplin Kuruluna seçilerek Başkan Yardımcısı görevini yürüttü. 2014-2016 yılları arasında Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütmüştür. İTÜ Vakfı Güney Marmara Şubesi Başkan Yardımcılığı dışında çok sayıda dernek ve kuruluş üyesidir.

Halen Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Sekreter Yardımcısıdır.

 

Özgün ŞİMŞEK

1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 2010-2012 ve 2012- 2013 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Görevi sırasında Ankara Barosu'nun İnsan Hakları, Kadın hakları, avukat hakları, yolsuzlukları araştırma merkezi ve staj kurulu gibi pek çok alt kurulunun sorumluluğunu üstlendi. 1993 yılından bu yana kendine ait avukatlık ofisinde avukatlık yapıyor. 2014-2016 yılları arasında GYK üyeliği ve Hukuk ve Siyaset kurulu başkanlığı görevini yürütmüştür. Halen de GYK üyeliği ve Hukuk ve Siyaset kurulu ve Gençlik kurulu başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

 

Feyziye Özberk

İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesinden 1968 yılında mezun oldu. Kimyager ve uzun yıllar da kimya öğretmeni olarak çalıştı.

Emekli olan Feyziye Özberk'in: “Ortakçının Oğlu, Talip Apaydın”, “Aydın Koksal Bilime, Bilişime ve Türkçeye Adanmış Bir Yaşam” ve “Cemal Süreya, Papirüs Düşçüsüyle Buluşma”, adlı yayımlanmış üç kitabı var.

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Toplumsal Araştırmalar merkezinde çalışmalara katılan Feyziye Özberk, aynı zamanda Atatürkçü Düşünce dergisinin yazı kurulu üyesidir. İki çocuğu birde torunu vardır.

Halen Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Sekreter Yardımcısıdır.

 

Tolga KALE

1976 yılında Manisa'da doğdu. 1997 yılında Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. İş yaşamına 2000 yılında çalışmaya başladığı İzmir Ticaret Odasında devam etmektedir. Şef ve müdür pozisyonlarının ardından 2010 yılından bu yana Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 1996 yılında üye olduğu Atatürkçü Düşünce Derneğinde, Manisa Şubesi Gençlik Kolu Başkanlığı, Manisa Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği (1996-2002 üç dönem), Genel Merkez Delegeliği (1996-2002 üç dönem) görevlerinde bulundu. Manisa'da çeşitli yerel gazetelerde, haftalık ve haftada iki gün şeklinde olmak üzere 2001-2008 yılları arasında yedi yıl köşe yazarlığı yaptı. 2014-2016 yılları arasında GYK üyeliği görevini yürütmüştür. Halen Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Genel Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

 

Kutlay ALPUGAN

1987 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Ayrıca dört yıl Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında yarı zamanlı koro şan bölümünde öğrenim gördü. 1990 yılında Atatürkçü Düşünce Derneğine üye oldu. Genel Merkez Genel Sekreterliği, Genel Saymanlık ve Genel Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı. Batıkent şubesi üyesi olup 1991 yılından itibaren Atatürkçü Düşünce Derneği Hukuk Müşavirliği görevini de yapmaktadır. Halen Genel Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

 

Aydın ESEN

1950 doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. İngilizce bilmektedir. Maliye Bakanlığı, Bankalar, Yeminli Murakıp Yrd, ABD’de Uluslararası Bankacılık incelenmesi, Hazine Müsteşarlığında daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı ve Kopenhag Türkiye büyükelçiliğinde ekonomi ve ticaret müşavirliği görevlerini yürütmüştür. Halen Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Genel Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Evli ve 2 çocuğu vardır.

 

Uluç GÜRKAN

1945 Urfa doğumludur. İlköğrenimini Trakya'da beş ayrı okulda sürdüren Gürkan, orta öğrenimini Talas Amerikan Ortaokulu ve Tarsus Amerikan Lisesi'nde yaptı. Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı.

1991 -2002 yıllarında TBMM'de üç dönem Ankara Milletvekili olarak görev yaptı. Bu dönemde ayrıca, AGİT Parlamenter Asamblesi ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Başkan Yardımcısı, BAB Parlamenter Asamblesi Türk Gurubu Başkanı, TBMM'de Meclis Başkanvekili oldu.

Gürkan, 2003-2012 yılları arasında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde dış politika ve medya-siyaset ilişkisi alanlarında dersler verdi. Halen ODTÜ “Media and Cultural Studies” yüksek lisans programında öğretim görevlisi olan Gürkan, Atatürkçü Düşünce Derneği, Mülkiyeliler Birliği, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Çağdaş Gazeteciler Derneği'nde üyedir. Halen Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

 

Birol YELEKİN

1965 Denizli Tavas doğumlu. İlk ve Orta öğrenimimi Ordu İkizce'de Lise öğrenimimi Ordu Ünye'de tamamladı. 1984 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığında Astsubay olarak göreve başladı. Sırasıyla Bandırma, Merzifon ve Ankara 'da görev yaptıktan sonra 2006 yılında emekli oldu. 2008 yılında ADD Samsun şubesi yönetim kuruluna seçildi. 2010 yılı şubat ayından beri ADD Samsun şube başkanlığı görevini yürütmektedir. İşletme fakültesi mezunudur. Halen Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Genel Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

 

Muzaffer ERYILMAZ

Çankaya ilçesinin önceki belediye başkanıdır.

Süvari astsubayı olan babasının görevi nedeniyle bulundukları Sarıkamış'ta, 1949 yılında doğdu. Bunun dışında bütün eğitim ve mesleki yaşamı Ankara'da, Çankaya'da geçti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gördüğü eğitimin ardından aynı kurumda Radyoloji Bölümü'nde uzmanlık eğitiminin ardından, aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

1974'de CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeliği ve genel sekreterlik görevine seçildi. Atatürkçü Düşünce Derneği’nde Genel Disiplin Kurulu Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı ve BDK yazmanlığı görevlerinde bulundu. Halen Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Genel Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

 

Safa YENİCE

1952 doğumluyum. İnşaat mühendisi olarak özel sektörde her kademede yöneticilikler yaptım. 2001 yılında Bağımsız Cumhuriyet hareketini başlattık. 2002 yılında Prof. Mümtaz Soysal'ın Genel başkanlığında Bağımsız Cumhuriyet partisinde kurucu olarak bulundum. 2002-2009 yılları arasında, partide Genel Sekreter yrd. ve Genel Sekreter olarak yöneticilik yaptım. Bu tarihten sonra danışman inşaat mühendisi olarak mesleğimi sürdürdüm. 2014 tarihinden beri ADD Genel Merkez Toplumsal Araştırmalar Kurulu Başkanı olarak görev yapıyorum.

Halen Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Genel Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

 

Melek ESMER

1966 Afyon doğumluyum orta öğrenimini kadar geçen süreci Hayraboluda tamamladım, babam emniyet mensubu idi. 2 yıllık Turizm ve otelcilik mezunu olduktan sonra lisans eğitimimi İşletme dalında tamamladı. 6 yıl çeşitli okullarda öğretmen olarak görev yaptım. 1995 yılından bu yana Remziye Korkmaz eğitim vakfında genel sekreterlik görevime halan devam etmekteyim. Hayraboluda ikamet etmekteyim.1998 yılında kuruluşundan bugüne itibaren ADD nin çeşitli kademelerinde görev yaptım 4 farklı dönemde ADD şube başkanlığı görevini yaptım halen devam etmekteyim.

2014-2016 döneminde genel merkez bilim kurulu görevini ifa etmiş bulunmaktayım.

Halen Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Genel Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

 

Mümtaz AYÇA

1981 Aydın doğumluyum. 1999 yılında Aydın Adnan Menderes Anadolu Lisesinden, 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Serbest Elektrik Mühendisi ve Enerji Yatırım Uzmanı, Danışmanı olarak iş hayatında aktif olarak yer almaktayım. Yenilenebilir Enerji Konularında Teknik ve Enerji Politikalarına yönelik çalışmalar yapmaktayım. Demokratik Kitle Örgütlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyelikleri görevlerini yürütmekteyim. Elektrik Mühendisleri Odası Üyesi ve TMMOB Merkez Enerji Komisyonu Üyesiyim. “Türkiye Demokrasi Raporu”nun yayınlanmasında aktif görev aldım, Şili'de yeraltında mahsur kalıp kurtarılan madencilerin Somada yaşanan olaylar sonrası bilinç oluşturmak adına Türkiye'ye getirilmesini, Mecliste konuyla ilgili araştırma komisyonunda görüşmeler yapmalarını öncülük ve organize ettim ve bu konuda proje üretmeye devam ediyorum. İngilizce ve Almanca biliyorum, Evli ve iki kız babasıyım.

Halen Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Genel Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

 

Selami SOYDAN

1962 Ordu ili Perşembe ilçesi doğumluyum ilk,orta lise eğitimimi Ordu Perşembe'de Yüksek okul tahsilimi Giresun Eğitim Enstitüsünde tamamladım.

1982 yılında öğretmen olarak Kars'ta göreve başladım sırasıyla Trabzon, İstanbul İllerinde çeşitli okullarda müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü yaptım 2015 yılında emekli oldum.

12 yıldır (6 dönemdir) İstanbul Gaziosmanpaşa Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanlığı görevini sürdürmekteyim.

Evli ve 2 çocuk babasıyım.

Halen Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Genel Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

 

Gazi ÖMEROĞLU

24 Haziran 1995'te Ankara'da doğdu. İlköğrenimini Çubuk Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, lise öğrenimi Kalecik Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamlamıştır. 2013 yılında Ankara Şiir Olimpiyatları'nda Filistinli bir kız çocuğunun umutlarını anlattığı şiiriyle birinci seçilmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih bölümü öğrencisidir. Atatürkçü Düşünce Derneği'nde Çankaya Şube Gençlik Kolu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Genel Merkez Toplumsal Konuları Araştırma Kurulu üyesi ve Çankaya Şube başkan yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Halen Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Genel Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

 

Dursun Ali TORAMAN

1973 Niksar/Tokat'da doğdu.

A. Ü. İşletme fakültesi Lisans, A.Ü. Uluslararası ilişkiler ön lisans, İstanbul Ticaret Ünv. KGK denetim elamanı eğitimlerini aldı.

İstanbul Maltepe de Mali Müşavirlik bürosu işletmekte.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Halen Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Genel Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

 

Gürhan AKDOĞAN

26 Mart 1958 Bursa doğumlu olup orta ve lise öğrenimimi Bursa Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Bursa Üniversitesi (Uludağ Üniversitesi) Makina Fakültesinden 1981 yılında mezun oldum

İnoksan Mutfak Sanayi AŞ.'de 1982 yılında Makina Mühendisi olarak başladığım görevimi 1985-1993 yılları arasında Fabrika Müdürü olarak sürdürdüm. 1993 yılından itibaren İnoksan Şirketler Grubunda, üç fabrikanın Genel müdürlüğünü 10 yıl boyunca sürdürdüm. 2003-2012 yılları arasında İnoksan Şirketler Grubunun Genel Koordinatörü ve İnoksan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevlerini yürüttüm. 2012-2015 yılları arasında ise CEO olarak görev yaptım

Cumhuriyet Halk Partisinde uzun yıllar yönetim kademeleri dışında çeşitli komisyonlarda aktif görev alarak siyaset yaptım. 2004 Yerel Seçimlerinde CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldum. Temmuz / 2007 ile 2012 yılları arasında CHP Bursa İl Başkanlığı görevini yürüttüm. Evli ve bir çocuk babası olup, İngilizce bilmekteyim.

Halen Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Genel Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

 

Hakan AKBULUT

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1982 yılında mezun olan Dr. Akbulut 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesinden Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans derecesi aldı.1983-1984 öğrenim döneminde ise Belgrad Üniversitesinde yüksek lisans konusu ile ilgili çalışmalar yaptı. 2000 yılında ise Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında doktorasını (PhD) tamamladı. Dışişleri Bakanlığına 1986 yılında giren Dr. Akbulut merkez görevinin yanı sıra Kuveyt, Stuttgart, Paris, Lefkoşe1 deki dış temsilciliklerde görev yaptı.2005-2006 yılları arasında TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı danışmanı olarak bulundu. Atandığı Essen Başkonsolosluğu görevini 2007-2011 yılları arasında sürdürdü. 2011 yılında Türkiye'ye dönüşü müteakip Dışişleri Bakanlığından ayrıldı.

Türk ve yabancı bazı firmalara danışmanlık yapan Dr. Akbulut, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Halen ADD’ye bağlı Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu Başkanı ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Genel Yönetim Kurulu üyesidir.