As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

GENEL DENETLEME KURULU

YÖNETİM

ALİ SELVİ BAŞKAN

KEMAL ARSLAN BAŞKAN YRD.

MUALLA YILMAZ YAZMAN

ALİ İYİBİL ÜYE

SÜLEYMAN KILIÇ ÜYE

İSMAİL KAAN SÖNMEZ ÜYE

NURAN GİNER ÜYE