As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

1-SMS (MOBİL  AİDAT) İLE ÖDEME

a)Üyenin Kendi Cep Telefonundan Mobil Aidat Ödemesini Başlatması

Üyelerimiz  sadece aidat ödemek isterlerse, aylık aidat tutarı olan 2-TL’nı, arada boşluk bırakmadan,“ADD2” yazıp 8071’e gönderebilirler. Mesaj  gönderildikten sonra gelen SMS’e  EVET yanıtı verilmesi gerekmektedir.

Üyelerimiz 2,-TL aidatın yanında ve birlikte  toplam (5), (10), (20), (30) veya (50) TL ödemek istediklerinde  yine arada boşluk bırakmadan (ADD5), (ADD10), (ADD20), (ADD30) veya (ADD50( yazarak 8071’e mesaj gönderebilirler. Mesaj  gönderildikten sonra gelen SMS’e  EVET yanıtı verilmesi gerekmektedir.

Daha önce cep telefonlarınıza aidat ödemesi için ileti gelmişse  bu iletiye sadece “EVET” yazıp cevaplandırmanız gerekli ve yeterlidir.

Mobil aidat ödemesi hem faturalı ve hem de kontörlü telefonlardan yapılabilmektedir.

b) Şube ve Genel Merkez payları:   Yatırılan 2,- TL’lık  aidatın ADD mevzuatında  öngörülen oranı ile aidat tutarı  üzerinde yatırılan bağışın tamamı ilgili Şubenin banka hesabına aktarılacak olup sistem tarafından hizmet bedeli olarak alınan %10 ADD Genel Merkezi payından karşılanacaktır.

c) İPTAL : Ödemeyi  iptal etmek için  arada boşluk bırakarak “İPTAL ADD” yazıp 8071’e gönderilmesi yeterlidir.

d)TUTAR  DEĞİŞTİRME: Ödenen tutarın değiştirilmesi istenirse önce (c) bendindeki iptal işlemi yapılıp  ödenmek istenen yeni tutar için (a) şıkkındaki işlemler yapılmalıdır.

 

2-KREDİ KARTI İLE ÖDEME

Üyelerimiz   kredi kartı ile 2,-TL’lık aidat  veya  “aidat+bağış” ödemelerini  aşağıda gösterilen  formu doldurarak yapabilirler.

Üye bilgileri girildikten sonra ödenmek istenen aylık tutarı ve ödeme sayısı serbestçe belirlenerek  aidat veya “aidat+bağış”ları gerçekleştirilebilir.

Bu ödemelerin  Şube ve genel merkez arasındaki paylaşımında, 2,- TL’lık  aidatın ADD mevzuatında  öngörülen oranı ile aidat üzerinde yatırılan bağış tutarının tamamı ilgili Şubenin banka hesabına aktarılacaktır.

3-BANKA HAVALESİ/EFT İLE ÖDEME

 Hesabınızın olduğu bankaya para transferi yaparsanız havale, başka bir bankaya para transfer i yaparsanız EFT olarak adlandırılmaktadır.

Üyelerimiz aidat veya “aidat”larını banka havalesi/EFT ile kendi Şubelerinin banka hesaplarına yıllık olarak toptan  veya aylık düzenli ödeme olarak yapabilirler.

Bu ödemelerin  Şube ve genel merkez arasındaki paylaşımında, Şube hesabına  yatırılan 2,- TL’lık  aidatın ADD mevzuatında  öngörülen oranı Genel Merkeze aktarılacaktır.

 

4-MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEME

Üyelerimiz aidat veya  “aidat”larını   kendi  Şubelerine makbuz karşılığında elden yatırabilirler. Aidat olan 2,-TL  için aidat, bunun  üzerindeki tutarlar için bağış makbuzunun ayrı  ayrı kesilmesine dikkat edilmelidir.

 

Bu ödemelerin  Şube ve genel merkez arasındaki paylaşımında,  Şubeye yatırılan 2,- TL’lık  aidatın ADD mevzuatında  öngörülen oranı  Şube tarafından Genel Merkeze aktarılacaktır.

1- ATM’LERDEN BAĞIŞ

Herhangi bir bankacılık işlemi için ATM’ye gittiğinizde kartınızı soktuktan sonra ekranda görünecek “ADD” yazı ve logosu üzerinden menüyü takip ederek uygun gördüğünüz tutarda bağış yapabilirsiniz.

Bu işlem şimdilik sadece Yapı ve Kredi Bankası ATM’lerinden yapılabilmektedir.

2-KREDİ KARTI İLE BAĞIŞ

 

Aşağıdaki formu doldurarak ADD’ne bir defalık bağışta bulunabilirsiniz.

 
 
 
 

 

3-BANKA HAVALESİ/EFT İLE BAĞIŞ

Banka havalesi veya  EFT ile yapacağınız bağışlarınızı 1 defalık veya aylık düzenli ödeme olarak ADD Genel Merkezine ait aşağıdaki hesaplara yapabilirsiniz.

Genel  Bağış Hesabı: 

Hesap Sahibi  : Atatürkçü Düşünce Derneği

Banka Şubesi : T. İş Bankası Maltepe Şubesi

Hesap No       : 4212-2000002

IBAN No         : TR21 0006 4000 0014 2122 0000 02

4- MAKBUZ KARŞILIĞI BAĞIŞ

Bağışlar, ADD Şubelerine   makbuz karşılığında elden yatırılabilir. Şubelere makbuz karşılığında  yapılan  bağışlardan,

   a)Genel nitelikte olanlar ile burs bağışları Şubeye aittir.

   b) Yurt ve şube binaları için yapılan bağışların ise tamamı  Şubeler tarafından  bu konuda Genel Merkez tarafından açılmış hesaplara gönderilir.

5-GAYRIMENKUL BAĞIŞI

ADD’nin  gelir kaynaklarından birisi de  bağışlanan gayrimenkullerden elde edilen gelirlerdir. Herhangi bir hukuksal sorunu (imar sorunu dâhil) olmayan, tapusu tamamen ve eksiksiz olarak bağışçıya veya bağışçılara ait gayrimenkuller, bağış olarak kabul edilmektedir.

Gayrimenkul bağışları, şartsız, intifalı ya da vasiyetname tanzim etmek sureti ile yapılmaktadır.

1. Şartsız bağış:

Bağışlanan gayrimenkulün tam mülkiyet hakkının ADD’ne  intikal ettiği bu bağış şeklinde bağışçı, ADD yetkilileri ile birlikte ilgili tapu sicil müdürlüğüne giderek taşınmazın tapusunu ADD üzerine intikal ettirir.

2. İntifalı Bağış:

Bağışlanan gayrimenkulün intifa hakkının bağışçıda kaldığı bu bağış şeklinde, bağışçı, ilgili tapu sicil müdürlüğüne giderek gayrimenkulün çıplak mülkiyetini ADD’ne devreder. Gayrimenkulün intifa hakkı bağışçıya ait olduğu için, bağışçı vefatına kadar gayrimenkulde oturabilir veya onu kiraya verebilir, ancak gayrimenkulü satarak veya devrederek tasarrufta bulunamaz ve gayrimenkul üzerinde yapının esasına yönelik değişiklik yapamaz. Bağışçının vefatı halinde, ADD yetkilileri tarafından gayrimenkul üzerindeki intifa şerhi kaldırılır ve gayrimenkulün tüm tasarruf ve kullanma hakkı ADD’ne  ait olur.

3. Vasiyetname ile Yapılan Bağış:

Noterden vasiyetname tanzim edilerek yapılan bu bağış şeklinde, bağışçı menkul ve gayrimenkul mallarının ADD’ne  hangi şartlarla kalmasını istediğini noterde belirtir. Vasiyetname tanzim edilirken "Akli Melekeleri Yerindedir" raporu ve iki tanık gerekmektedir. Noter, vasiyeti bir yazı ile nüfus müdürlüğüne bildirir. Bağışçı ise, vasiyetnamesi hakkında ADD’ye  bilgi verebilir veya vasiyetnamesinin bir suretini ADD’ye gönderebilir. Bu bilgi ve belgeler ADD  arşivinde saklanır. Bağışçının vefatından sonra  taşınmazın tapusu ADD adına intikal ettirilir.

4. Gayrimenkul Bağışında Dikkat Edilecek Hususlar:

·         Gayrimenkulün tapusu bulunmalıdır.Hisseli tapularda hissedar kendi hissesini bağışlayabilir.

·         Gayrimenkulün üzerinde ipotek, şerh, haciz, vergi borcu bulunmamalıdır.

·         Gayrimenkulün üzerinde miras ve diğer konularla ilgili hukuki problem bulunmamalıdır.

6-KİTAP VE SANAT ESERLERİ TELİF HAKKI BAĞIŞI

Kitap, film, müzik, resim, heykel gibi eserlerin telif hakları sanatçılar veya mirasçıları veya hak sahipleri tarafından ADD’ne bağışlanabilir.

7-BAĞIŞLAR  KARŞILIĞINDA SUNULAN TEŞEKKÜR BELGE VE OBJELERİ

a)      5.000,-TL’na kadar yapılan aynı veya nakdi bağışlara  ………… Teşekkür Mektubu

b)      25.000,-TL’na kadar yapılan ayni ve ya nakdi bağışlara……….  Şilt

c)       50.000,-TL’na kadar yapılan ayni veya nakdi bağışlara ………   Bronz Plaket

d)      100.000,-TL’na kadar yapılan ayni veya nakdi bağışlara……..  Gümüş Plaket

e)      100.000,-TL’nın üzerindeki ayni veya nakdi bağışlara………..   Altın Plaket

 

1’den fazla bağış yapanların bağışları toplamının ulaştığı bağış grubuna  ait objeler takdim edilir.

8-BAĞIŞLARLA İLGİLİ OLARAK MERAK EDİLENLER

Bağışların Veraset ve İntikal Vergisinden  Muafiyeti

Kamuya yararlı bir dernek olan ADD, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nu 3/a maddesi uyarınca yapılan ivazsız intikaller (bağışlar) veraset ve intikal vergisine tabi değildir.

Bağışların Gelir Vergisi  ile Kurumlar  Vergisinden  Muafiyeti

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesinde bağış ve yardımlara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler  ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan nakdi bağışların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5'ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi beyannamesine ayrıca gösterilmek kaydıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir.

Kamuya yararlı bir dernek olan ADD’ye yapılan bağışlar bu hükümden yararlanmaktadır.

 

Kurban  Bayramında Bağış Kabul Ediyor musunuz?

 

ADD, Kurban  Bayramlarında  “hayır” için  yapılan bağışları  öncelikle  maddi sıkıntı içinde okumaya çalışan öğrencilere burs  vermek amacıyla kullanmaktadır.

1-SMS İLE BAĞIŞ

a) ADD yazıp …..’e kısa mesaj göndermek suretiyle ADD’ne 1 defalık 10,-TL bağışta bulunabilirsiniz. Bu ödeme için tüm GSM operatörlerini kullanabilirsiniz.

b) “ADD10”, “ADD20”, “ADD30” VEYA “ADD50” yazarak …..’e kısa mesaj göndermek suretiyle ADD’ne her ay 10,-TL, 20,-TL, 30,TL veya 50,-TL bağışta bulunabilirsiniz.

Bu ödemelerinize son vermek isterseniz “İPTAL” yazıp ….’e göndermeniz yeterli olacaktır.

Aşağıdaki formu doldurarak ADD’ne bir defalık bağışta bulunabilirsiniz.

 

 

2-KREDİ KARTI İLE BAĞIŞ

 

3-BANKA HAVALESİ/EFT İLE BAĞIŞ

a) Genel Bağış Hesabı: Hesap Adı : Banka Şubesi : Hesap No : IBAN No :

b) Öğrenci Bursu Bağış Hesabı: Hesap Adı : Banka Şubesi : Hesap No : IBAN No :

c) Yurt Binası Alımı/Yapımı Bağış Hesabı: Yurt Binası Alınacak/Yapılacak İller: ……….. Hesap Adı : ADD Yurt Binası Alımı/Yapımı Bağış Hesabı Banka Şubesi : Hesap No : IBAN No :

d) Şube Binası Alımı Bağış Hesabı: Bina Alınacak Şubelerimiz: ……….. Hesap Adı : ADD Şube Binası Alımı Bağış Hesabı Banka Şubesi :

4- MAKBUZ KARŞILIĞI BAĞIŞ

Bağışlar, ADD Şubelerine makbuz karşılığında elden yatırılabilir. Şubelere makbuz karşılığında yapılan bağışlar,

a)Genel Bağış ise, ADD mevzuatında öngörülen kısmı bir sonraki ay içinde Şube tarafından Genel Merkez hesaplarına gönderilir.

b)Öğrenci Bursu Bağışı ise Şube tarafından verilecek öğrenci bursu olarak kullanılır.

c)Yurt binası alımı/yapımı için yapılan bağışın tamamı Şubeler tarafından bu konuda Genel Merkez tarafından açılmış hesaplara gönderilir.

d) Şube binası alımı/yapımı için yapılan bağışın tamamı Şubeler tarafından bu konuda Genel Merkez tarafından açılmış hesaplara gönderilir.

5-GAYRIMENKUL BAĞIŞI

ADD’nin gelir kaynaklarından birisi de bağışlanan gayrimenkullerden elde edilen gelirlerdir. Herhangi bir hukuksal sorunu (imar sorunu dâhil) olmayan, tapusu tamamen ve eksiksiz olarak bağışçıya veya bağışçılara ait gayrimenkuller, bağış olarak kabul edilmektedir. Gayrimenkul bağışları, şartsız, intifalı ya da vasiyetname tanzim etmek sureti ile yapılmaktadır.

1. Şartsız bağış: Bağışlanan gayrimenkulün tam mülkiyet hakkının ADD’ne intikal ettiği bu bağış şeklinde bağışçı, ADD yetkilileri ile birlikte ilgili tapu sicil müdürlüğüne giderek taşınmazın tapusunu ADD üzerine intikal ettirir.

2. İntifalı Bağış: Bağışlanan gayrimenkulün intifa hakkının bağışçıda kaldığı bu bağış şeklinde, bağışçı, ilgili tapu sicil müdürlüğüne giderek gayrimenkulün çıplak mülkiyetini Vakfa devreder. Gayrimenkulün intifa hakkı bağışçıya ait olduğu için, bağışçı vefatına kadar gayrimenkulde oturabilir veya onu kiraya verebilir, ancak gayrimenkulü satarak veya devrederek tasarrufta bulunamaz ve gayrimenkul üzerinde yapının esasına yönelik değişiklik yapamaz. Bağışçının vefatı halinde, ADD yetkilileri tarafından gayrimenkul üzerindeki intifa şerhi kaldırılır ve gayrimenkulün tüm tasarruf ve kullanma hakkı Vakfa ait olur.

3. Vasiyetname ile Yapılan Bağış: Noterden vasiyetname tanzim edilerek yapılan bu bağış şeklinde, bağışçı menkul ve gayrimenkul mallarının Vakfa hangi şartlarla kalmasını istediğini noterde belirtir. Vasiyetname tanzim edilirken "Akli Melekeleri Yerindedir" raporu ve iki tanık gerekmektedir. Noter, vasiyeti bir yazı ile nüfus müdürlüğüne bildirir. Bağışçı ise, vasiyetnamesi hakkında ADD’ye bilgi verebilir veya vasiyetnamesinin bir suretini ADD’ye gönderebilir. Bu bilgi ve belgeler ADD arşivinde saklanır. Bağışçının vefatından sonra taşınmazın tapusu ADD adına intikal ettirilir.

4. Gayrimenkul Bağışında Dikkat Edilecek Hususlar: Bu işlemde, ADD’nin vergi muafiyeti olduğundan bağışçı tarafından herhangi bir vergi ya da harç ödemesi yapılmaz.

• Gayrimenkulün tapusu bulunmalı ancak birden fazla hissedarı varsa tüm hissedarlar bağışçı olmalıdır.

• Gayrimenkulün üzerinde ipotek, şerh, haciz, vergi borcu bulunmamalıdır.

• Gayrimenkulün üzerinde miras ve diğer konularla ilgili hukuki problem bulunmamalıdır.

• Gayrimenkul, imar yönünden sit alanı, yeşil alan, sel bölgesi, belediye kamulaştırma alanı, güvenlik ve arkeolojik alan içerisinde bulunmamalıdır. .

 
6-KİTAP VE SANAT ESERLERİ TELİF HAKKI BAĞIŞI

Kitap, film, müzik, resim, heykel gibi eserlerin telif hakları sanatçılar veya mirasçıları veya hak sahipleri tarafından ADD’ne bağışlanabilir.

7-BAĞIŞLAR KARŞILIĞINDA SUNULAN TEŞEKKÜR BELGE VE OBJELERİ

a) 5.000,-TL’na kadar yapılan aynı veya nakdi bağışlara ………… Teşekkür Mektubu

b) 25.000,-TL’na kadar yapılan ayni ve ya nakdi bağışlara………. Şilt

c) 50.000,-TL’na kadar yapılan ayni veya nakdi bağışlara ……… Bronz Plaket

d) 100.000,-TL’na kadar yapılan ayni veya nakdi bağışlara…….. Gümüş Plaket

e) 100.000,-TL’nın üzerindeki ayni veya nakdi bağışlara……….. Altın Plaket

1’den fazla bağış yapanların bağışları toplamının ulaştığı bağış grubuna ait objeler takdim edilir.

8-BAĞIŞLARLA İLGİLİ OLARAK MERAK EDİLENLER

Vakfınıza yapılan bağışlar yasal limitler dâhilinde vergiden düşülebiliyor mu?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesinde bağış ve yardımlara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler (ADD kamu yararına çalışan bir dernektir) ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan nakdi bağışların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5'ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi beyannamesine ayrıca gösterilmek kaydıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir.

Kurban bağışı kabul ediyor musunuz?

ADD sadece kurban bayramı dönemlerinde bu organizasyonu gerçekleştirerek vekâleten kurban bağışı kabul etmektedir. Dini vasıflara uygun olarak seçilen kurbanlıklar; modern kesim tesislerinde, ADD görevlileri, veteriner, din görevlisi ve noter huzurunda kesilmekte, kesilen kurbanların bir bölümü kesim bölgelerinde bulunan şehit yakınları ve malul gazi ailelerine veya yaşlı bakım ve huzurevlerine et olarak, kesim bölgesi dışında bulunan şehit yakını ve malul gazi ailelerine ve kurban bağışçılarına da, kurban etlerinden kavurma yapılmasını müteakip kavurma eti olarak dağıtılacaktır. Etlerin dağıtılamayan bölümü ise TSK Mehmetçik Vakfının 22.05.2013 tarihli yazısına cevaben alınan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun 02.09.2013 tarihli yazısında belirtilen “Söz konusu etlerin kısmen veya tamamen et olarak yurtiçi ve yurtdışındaki Müslümanlara ulaştırılması imkânının sağlanamaması halinde –deri ve bağırsaklar gibi– bunların da rayiç bedelle satılarak bedelinin Vakıf maksadına uygun olarak sarf edilmesi caiz görülmektedir” görüşüne uygun olarak değerlendirilecektir.

1-SMS (MOBİL AİDAT) İLE ÖDEME

Üyelerimiz sadece aidat ödemek isterlerse, aylık aidat tutarı olan 2-TL’nı “ADD2” yazıp 8071’e gönderebilirler. Mesaj gönderildikten sonra gelen SMS’e EVET yanıtı verilmesi gerekmektedir.

Üyelerimiz 2,-TL aidatın yanında ve birlikte toplam (5), (10), (20), (30) veya (50) TL ödemek istediklerinde (ADD5), (ADD10), (ADD20), (ADD30) veya (ADD50( yazarak 8071’e mesaj gönderebilirler. Mesaj gönderildikten sonra gelen SMS’e EVET yanıtı verilmesi gerekmektedir.

Ödenen aidat veya “aidat+bağış” tutarından sistem tarafından hizmet bedeli olarak alınan %10 düşüldükten sonra kalan tutar ADD mevzuatında öngörülen oranlarda ilgili Şube ve Genel Merkez hesaplarına aktarılacaktır.

 

 
2-KREDİ KARTI İLE ÖDEME

 

Üyelerimiz aidatlarını ödemede tüm kredi kartlarını kullanabilirler.

Ödeme işlemleri Garanti Bankası’nın güvenlik uygulamalı web sayfasından yapılmaktadır.

Üye bilgilerinizi girdikten sonra ödemek istediğiniz aylık tutarı ve ödeme sayısını serbestçe belirleyerek aidat veya “aidat+bağış”larınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Bu ödemelerinizin 2,-TL’lık kısmı aidat olarak, bu tutarın üzerinde olanlar bağış olarak muhasebeleştirilecek olup ödeme tutarı üzerinden ADD mevzuatında öngörülen oranlarda Şube ve Genel Merkez payları ilgili hesaplara aktarılacaktır.

 

 
3-BANKA HAVALESİ/EFT İLE ÖDEME (*)

 

(*) (Hesabınızın olduğu bankaya para transferi yaparsanız havale, başka bir bankaya para transfer i yaparsanız EFT olarak adlandırılmaktadır.)

Üyelerimiz aidat veya “aidat+bağış”larını banka havalesi/EFT ile Şubelerinin banka hesaplarına yıllık olarak toptan veya aylık düzenli ödeme olarak yapabilirler.

Bu tutarlar da ADD mevzuatına uygun olarak Şube ve Genel Merkez arasında paylaştırılacaktır.

 

 
4-MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEME

 

Üyelerimiz aidat veya “aidat+bağış”larını Şubelerine makbuz karşılığında elden yatırabilirler. Aidat olan 2,-TL için aidat, bunun üzerindeki tutarlar için bağış makbuzunun ayrı ayrı kesilmesine dikkat edilmelidir.

Yatırılan tutarın ADD mevzuatında öngörülen kısmı bir sonraki ay içinde Şube tarafından Genel Merkez hesaplarına gönderilir.