As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Fedakar Örgütümüze Teşekkür: Muammer Aksoy Küçük Kurultayı Başarıyla Gerçekleştirildi

GENEL SEKRETER'DEN

09-10 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlediğimiz Muammer AKSOY Küçük Kurultayı 110 şubenin katılımı ile başarıyla gerçekleştirildi.

220 kişinin takip ettiği kurultayda birinci gün, Cumhurbaşkanlığı ve diğer seçimler öncesi yol haritamız tartışılmış, Genel Başkan ve Genel Sekreterin konuşmalarının ardından 26 şube temsilcisi konuşmalarını yapmışlardır.

Şubelerimizin yol haritamızı belirleme noktasında ortaya koydukları değerli katkı ve öneriler Genel Merkez yetkililerince özenle not edilmiştir.

Birinci günün akşamında düzenlediğimiz akşam yemeğine de yoğun katılım sağlanması birlik ve beraberliğimizin pekişmesine önemli katkı sağlamıştır.

İkinci gün, seçimler öncesi yapılacak çalışmalar, seçim ve sandık mevzuatı, Cumhuriyet Evi projesi, 2018 yılında yapacağımız sempozyum, internet sayfamız, dergimiz, genel idari ve mali konularla ilgili Genel Merkez yöneticileri tarafından sunuşlar yapılmış, katılımcılardan sorular alınarak yanıtlanmıştır. Bu bölümde de şubelerimizin önerileri ayrıca alınmıştır.

Muammer AKSOY Küçük Kurultayına katılan, katılamayıp mazeret bildiren ve önerilerini yazılı olarak gönderen tüm şube yönetici, temsilci ve üyelerimize içten teşekkürlerimizi sunarız.

Öner TANIK
Genel Sekreter