As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Atatürk’e hakaret içerikli yayın yapan Derin Tarih Dergisi ve Tv Net Kanalı Hakkında SUÇ DUYURUSUnda bulunuyoruz.

BASIN AÇIKLAMALARI

13 Mayıs Cumartesi günü saat 15:00 de Atatürk’e hakaret içerikli yayın yapan Derin Tarih Dergisi ve Tv Net kanalının Topkapı da bulunan binasının önünde tepkimizi ve Atatürk’e bağlılığımızı ifade etmek için toplanıyoruz.