ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı Sonuç Bildirgesi

ŞUBELERDEN HABERLER

DEĞERLİ İZMİRLİLER!

AKP iktidarında, yönetenlerin taassubundan cesaret alan sokaklardaki cehaletin, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN kişiliğine ve manevi hatırasına karşı her gün biraz daha artan saldırıların, iktidar yetkililerince basiretsiz ve zoraki yapılan açıklamalardan sonra daha da arttığı, gemi azıya alan hainlerin, hayatları boyunca cüret edemeyecekleri beyan ve tavırlarla açıktan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini yıkmaya yönelik faaliyetlerine hız verdikleri görülmektedir.

Milli Eğitim politikasındaki sapmalara paralel olarak, adım adım okul müfredatlarında yaptıkları değişikliklerle, yeni bir tarih ve kültür yaratma çabasındaki iktidar, “En gerçek yol gösterici, ilimdir, fendir “ diyen Atatürk’ün aksine geleceğimiz olan gençlerimizi dini eğitim ağırlıklı, medeniyetin gerektirdiklerinden uzak, asla sorgulamayan ve biat eden bir toplum yaratmak için yetiştirmeye çalışmaktadır.

Tarih Kitaplarında, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’i Çanakkale’den, Kurtuluş Savaşı’nı, Sakarya’yı, Dumlupınar’ı hafızalardan silmeye kalkan, Ata’sının Anıtı’na çelenk koymayı ve milli bayramlarını kutlamayı milletine çok gören zihniyetin, emperyalizme karşı verdiği savaşla esaret altındaki bütün milletlere örnek olmuş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN yattığı yer olan Anıtkabir’e dahi göz dikmesi, o büyük önderin Türk Milleti’ne hediyesi olan Atatürk Orman Çiftliği arazisine bu milletin parasıyla saray yaptırması yetmiyormuş gibi, şimdi de o arazinin büyük bir bölümünü emperyalizmin en büyük aktörü olan ABD’ye peşkeş çekerek bu işten sıyrılması mümkün değildir.

“Yurtta sulh, cihan’da sulh diyen” bir Atatürk’ten çok uzakta, başından beri sürdürülen yanlış politikalarla, bütün komşularımızla kavgalı olan, Lozan Antlaşması’na sahip çıkmayarak adalarımızın işgal edilmesine göz yuman, sınırlarımızın dibinde bir Kürt devleti kurulmasına zemin hazırlayan, Kıbrıs’ı satmak için planlar yapan, Türk Halkının en büyük güvencesi olan Türk Ordusu’nu itibarsızlaştırmak için, komutanlarına yapılan kumpaslara ses çıkarmayan, 15 Temmuz’u bahane ederek askeri okulları kapatan, ordunun yüz yıllık geleneklerini hiçe sayan teşkilat değişiklikleri, terfi, atama ve yanlış uygulamalarla içini boşaltan iktidar, bu ülkeyi FETÖ gibi eli kanlı bir örgütün darbesinden yine ordu içindeki vatansever Türk Subay ve Astsubaylarının kurtardığını unutmuş gözükmektedir.

Çağ atlıyoruz, uçuyoruz derken inşaat ve hizmet sektörü ile kaynağı meçhul sıcak para girişlerine bağlı Türk Ekonomisi her geçen gün daha kötüye gitmekte, yatırımların durma noktasına gelmesi, yabancı yatırımcıların artık ülkemizi güvenli bulmaması, her gün binlerce gencimizin işsizler ordusuna katılmasına sebep olmaktadır. Halinden memnun, dışarıya borcu olmayan bir tane esnaf, işçi, köylü ve memur yoktur. Şahsi menfaatler uğruna ve tek başına alınan siyasi kararlarla milyonlarca Suriyeli göçmeni besleyerek, oy kazanma telaşı ile T.C. vatandaşı yapma planları, kendi vatandaşlarının yarıdan fazlasının yoksulluk sınırı altında kaldığı bir ülkede  kabul edilebilir gibi değildir. 

Yirmi gün önce Türk Vatandaşlığını iade ederek büyükelçi yaptığı ABD vatandaşlığı devam eden Merve Kavakçı’ya, geçmiş dönemlerin maaşlarını vermek için yasa çıkartan, milletvekillerine iki maaş bayram ikramiyesi veren, TRT’deki borazanlarına yüz milyarlarca ödemeler yapan hükümet, kendi memuruna utanmadan %3 maaş artışı teklif etmekte, TRT için elektrik faturalarımızdan gasp edilen payları artırmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir döneminde Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından bu kadar büyük miktarlarda örtülü ödenek kullanılmamış, devlet kademelerinde bu kadar israf yaşanmamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün kazanımları yok olmuş, devletin elindeki bütün fabrika, arazi, tesis, liman, maden ve gayrimenkuller değerlerinin çok altında bir bir satılmış, yer üstü ve yer altı kaynaklarımız yabancılara devredilerek ülkemizin geleceğine ipotek konulmuştur. Ormanlarımız, akarsularımız, denizlerimizdeki en güzel koylar, dünyanın baş tacı yaptığı doğa harikaları borçlarımızın faizini ödeyebilmek için satılarak birer birer yok olmaya başlamıştır.

Sosyal devlet anlayışını makarna kömür dağıtmak olarak gören, bağlı zenginlerini yaratan, devletin arazilerini ve mülklerini tarikatlara, yandaş vakıflara devretmekten çekinmeyen, kendisine el açan ve biat edeni maaşa bağlayan iktidar, haklarını savunanlara göz açtırmamakta, kendi kurdurduğu sendikalara üye olmayanlara acımasızca davranmakta, elindeki bütün kadrolara yandaşlarını yerleştirirken mülakatlardaki sudan sebeplerle halkının yarısını yok saymaktadır. İşçinin, memurun, yaşlının, emeklinin, dulun, yetimin, malüllerin, engellilerin hakları her geçen gün geriye gitmektedir. Sağlıkta devrim, paralı muayeneye dönmüş, artık en hayati tedavilerin alınamaz, ilaçların bulunamaz olduğu ülkemizde devlet kendi sağlık çalışanlarının bile hayatlarını koruyamaz olmuştur.

Anayasa değişikliklerinin oylanarak, son derece şaibeli ve kanunsuz bir şekilde sonuçlandığı referandumdan aldıkları yeterli gelmemiş, milletvekillerinin yetkisiz hale getirildiği sembolik bir mecliste bile iç tüzük değişiklikleri yapılarak muhalefetin sesine üç dakikadan fazla dayanamayan bir iktidar olduklarını ortaya koymuşlardır. Türk Milleti, Türk Ordusu, Türk Bayrağı ve Türk Halkı demekten korkanlar, tek millet, tek devlet, tek bayrak derken, aslında söylemek istediklerinin “Tek adam rejimi” olduğunu saklayamamışlardır. 15 Temmuz bahanesiyle, olağanüstü şartlara sebep olan faaliyet alanlarının dışına çıkılarak tek adamın önerdiği kanun hükmünde kararnamelerle idare edilen güzel ülkemiz, ne yazık ki bütün dünyanın gözleri önünde, her geçen gün biraz daha demokrasiden uzaklaşmaktadır.

Ve nihayetinde Atatürk’ün “Bir ülkede o ortadan kalkarsa, artık o ülkede namustan, şereften ve haysiyetten söz edilemez” dediği adalet; tek adamın kıskacında, iktidarın gücüne ve siyasi iradesine bağlı hale gelmiş, demokrasilerin olmazsa olmaz kalesi yerle bir olmuştur. Suçlu suçsuz on binlerce kişinin göz altına alındığı, tutuklandığı, mallarına el konulduğu, meslekten men edildiği, görev yaptığı kurumlardan atıldığı, ihbar, ispiyon ve itirafçı dehşetinin yaşandığı bir ülkede korku hükümranlığı hüküm sürmektedir.  

Evet derseniz bitecek dedikleri terör iyice azmış, milletimiz, bir zamanlar ya masaya oturdukları, yada el altından besledikleri şeriatçı, bölücü hain örgütlerin kanlı saldırılarıyla her gün en az bir veya daha fazla şehit vermeye devam etmektedir. Ne yazıktır ki çizdiğimiz tablo karanlıktır, bu zihniyet ve anlayışla her geçen gün daha da karanlığa doğru sürüklenmektedir. Ancak referandum sonuçları göstermiştir ki, her türlü güç kullanımına, kanunsuzluğa ve harcanan paralara rağmen direnen bir Türkiye vardır. Ülkenin gerçekte yarıdan fazlası, birlik ve beraberlik sağlandığında bu direnişte yer alabildiğini ve bundan sonra da alacağını göstermiştir.

Cumhuriyetin yüz akı, yüz yılın projesi Köy Enstitüsü mezunlarının söylediği gibi, Atatürk’ün Anadolu’da bu topraklara çaldığı maya tutmuştur. Bunu bu ülkenin topraklarından sökmeye, ne şimdi ne de bundan sonra da hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bizi zafere götürecek yolun örgütlü mücadele olduğuna inanan ve Türkiye’nin her yerinde Atatürk’ün vizyonunu hakim kılmak ve Türk Bayrağını dalgalandırmak için mücadelesini sürdüren, bağrında yüz binlerce Atatürkçü ve vatansever gönüllüyü barındıran Atatürkçü Düşünce Derneği’nin İzmir’deki Şubeleri olarak son nefesimize kadar Atatürk İlke ve Devrimlerini toplumun her kesiminde hakim kılacak savaşımıza devam edeceğimizin, hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan meydanları hainlere bırakmayarak var gücümüzle çalışacağımızın bilinmesini istiyor, halkımızı derneğimizin çatısı altında birlikte olmaya çağırıyoruz.

Atatürkçü Düşünce Derneği, Genel Merkezimizin de ifade ettiği gibi, her türlü hainliğin karşısında eylemsel ve hukuksal mücadelesini devam ettirecek ve bu ihanet sürecinin yakın takipçisi olacaktır. 

Ne mutlu Atatürk’ün çizdiği yoldan gidenlere, Ne mutlu Türküm diyene!

 

                                                                                          ADD İzmir Şubeleri

 

Haberlerimizden ve etkinliklerimizden haberdar olmak ister misiniz?

Eğitim, insanoğlunun zaman içindeki yolculuğunu hızlandıran ve geliştiren bir yapıdır. Çağdaş devletlerde, devlet olmanın temel faktörlerinden en önemli üçü, fertlerine sağlık, eğitim ve güvenlik hizmetini sunabilmesidir. Günümüzün gelişmiş ülkeleri bu üç hizmeti doğru ve sürekli verebilen devletlerdir.

 

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başarılmasından sonra, Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinin en önemlileri de vatandaşına aş yanında sağlık, eğitim ve güvenlik sağlamak ile ilgili olanlarıdır. Yanmış yıkılmış bir ülkede, özellikle eğitim alanında, bütün yoksunluklara rağmen elde edilen başarı dünyaya parmak ısırtacak ölçektedir.

 

Bu büyük başarı karşısında şaşkına dönen emperyalist sistem, gelişimi durdurmak için 1946 yılından itibaren her türlü önlemi almaya girişmiş, en büyük “başarıları” da Köy Enstitülerinin kapatılması olmuştur.

 

Daha sonraki en büyük darbe, 12 Eylül faşist cuntasının yaptıklarıdır. Eğitim sisteminin cumhuriyet dönemi atılımlarından tamamen koparılarak çağ dışı hale getirilmesi “başarısı” ise AKP iktidarı döneminde olmuştur.

 

AKP iktidarı, eğitim sistemimizdeki derin tahribat ile Türk toplumunu, gelecek nesillerin önünü keserek, tarih içinde tersine ve geriye doğru bir yolculuğa zorlamaktadır. “Kindar ve dindar nesil”, bu niyetin açık söylemidir.

 

Bu durumu kanıtlamak için vereceğimiz örneğin ismini ve yerini vermesek bile, örneğimizi ülkenin her bölgesinde görmek olasıdır. Örneğimizdeki köy, cumhuriyetin ilk yıllarında ağalığın egemen olduğu, yoksul bir bölgede küçük sayılacak bir ilçeye bağlıdır. Cumhuriyetten kısa süre sonra, köy bir ilkokula kavuşmuş, ortaokul ve sonrası için bütün olumsuzluklara rağmen ilçe yollarına düşülmüştür. Yoksul köy çocukları o yıllarda adını yeni duydukları Köy Enstitüsünü kurtuluş olarak görmüş, buralardan yetişen çok sayıda öğretmen sonraki nesilleri tek kurtuluş çaresi olarak okumaya yönlendirmişlerdir.

 

Başarılı çocuklar, ilkokuldan sonra, uzak diyarlardaki parasız yatılı okullara yönlendirilmiş, yaklaşık 50 yıl önce köyde açılan Ortaokul sayesinde, buradan mezun olanlar yeteneklerine göre, askeri okullara, sağlık okullarına, öğretmen okullarına, polis okullarına yönelmiş ve bir tek kuşak içinde hemen her evin çocuğu bir şekilde eğitimini tamamlayarak iş başı yapmışlar, ülkelerine ve ailelerine yararlı birer yurttaş haline gelmişlerdir.

 

Yakın zamanlarda ilçe belediyesi, ilçeden yetişerek önemli görevlerde bulunanlarla ilgili bir albüm düzenlemiştir. Düzenlenen albümün en çarpıcı yönü, yüksek görevlere kadar gelen bu köy çocuklarının büyük kısmının örneğimizdeki köyden yetişenlerden çıkmasıdır.

 

Ne acıdır ki, 12 Eylül darbesi, örneğimizdeki köyün ortaokulunu kapatmış, bu durum karşısında okul çağında çocukları bulunanlar hızla göç etmeye başlamış, göç sonucu azalan öğrenci sayısı gerekçe gösterilerek köydeki ilkokul birleştirilmiş sınıflı tek öğretmenli ve dördüncü sınıfa kadar eğitim veren okul haline dönüşmüştür.

 

Elli yıl önce var olan ortaokuldan yetişen köy çocuklarının içinden profesörler, genel müdürler, generaller, yazarlar, sanatçılar, şair ve ressamlar, müzisyenler yetişmiştir. Neredeyse köydeki her aileden ünlü biri çıkmıştır.

 

Köydeki ortaokulun kapatılmasından sonra, ilkokul da körelmiş, öretmenler köyde oturmaz olmuş, köyün önderliği köy imamına geçmiş ve ne yazık ki ortaokulun kapatıldığı 12 Eylül darbesinden sonra yetişen gençler hiçbir şekilde sağlıklı eğitim alamamışlardır. Son 35 yılda köyde yetişen gençler herhangi bir memuriyete bile girememişler, taş ocaklarında, ya da maden ocaklarında işçi, özel güvenlik şirketlerinde güvenlikçi, temizlikçi vb. işlerde çalışabilmişlerdir. Yakın geçmişte köy çocuklarından onlarca öğretmen yetişmiş ve önemli görevler üstlenmişken son 35 yıl içinde köyden bir tek öğretmen yetişmemiştir.

 

Köyün tek sınıflı okuluna gelen öğretmenler, burada çok kısa sürelerle görev yapmakta 4 yıl öğrenim gören öğrenciler bu süre zarfında en az 5-6 öğretmen ile karşılaşmakta, ne çocuklar öğretmeni, ne öğretmen çocukları tanıyabilmektedir. Bu tek sınıflı, tek öğretmenli okulun 4. sınıfını bitiren öğrenciler 5. sınıftan itibaren taşımalı eğitim sistemi ile ilçenin en uzaktaki ve eğitim kalitesi en düşük okulda toplanmakta, öğle tatillerinde yenmeyecek derecede kötü yemeklerle beslenmeye çalışmaktadırlar.

 

Bu durum karşısında çocukları eğitim çağına gelen aileler, ilçeye ya da il merkezine göç etmekte, ilkokul ise, giderek azalan öğrenci sayısı karşısında mevcut okul da kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Olay tam bir kısır döngü haline gelmiştir.

 

Yakın geçmişte önemli değerler yetiştiren böylesi bir köy, şimdilerde işsizler ordusuna niteliksiz işçi yetiştirir duruma düşürülmüştür. Bu tabloya ülkenin her yerinde rastlamak olasıdır. Eğitimde tam bir tersine yolculuk başlamıştır. 12 Eylül sonrası başlayan yıkım AKP döneminde yok oluşa doğru hızla savrulmaktadır. TEOG tartışması bu yok oluş içinde küçük bir ayrıntıdır.

 

Lütfü Kırayoğlu

 

21.09.2017    

 

Atatürk’ün dil ülküsüne gönül veren yazar, dilbilimci Emin Özdemir’i 1 Eylül 2017 günü yitirdik. O, 46 yıl üç ay, köy öğretmenliğinden üniversite öğretmenliğine değin, eğitimin her aşamasında çalışıyor, yüzlerce genç yetiştiriyor. “Seçenek”, “sözel”, “düşlem”, “alıntı”, “alıntılama”; Özdemir’in dilimize kazandırdığı sözcüklerdendir. 

On beş yıl boyunca Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu’nda (TDK) yöneticilik görevini yürütüyor, TÜBİTAK’ta yayın danışmanlığı yapıyor. Türkçenin özleştirilmesi, geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi savaşımında yüzlerce yazı yazıyor, bunlardan bir kısmı kitaplarında yer alıyor. Pek çok televizyon ve radyo programıyla toplumu aydınlatma görevini severek, heyecanla üstleniyor. 

Emin Özdemir, geçtiğimiz Mart ayında, emekliye ayrılmasından 21 yıl sonra alkışlarla son dersini vermiş… Bu son dersinde öğrencilerine şöyle seslenmiş: "Testle eğitilip, tostla beslenen bir kuşak yetişti. İnsanı insana edebiyat taşır. İnsanı insan kılan da edebiyattır. Öğrencilerime bunu vermeye çalıştım. Ülkemiz alacakaranlık kuşağında. Her şey çocuklarımıza okumayı sevdirmekle başlayacak." 

Bir söyleşimizde Emin Özdemir’e, “edebiyat bize ne katar” diye sormuştum. Yanıtı gençlere seslenişinin açıklaması gibiydi: “Niye sinemaya gidiyor? Niye tiyatroya gidiyor? Niye sergileri geziyoruz? Bütün bunların özünde insanın başka insanlarla bütünleşmesi yatıyor. Bu işlevi edebiyat yerine getirir. Nurullah Ataç’ın güzel bir sözü vardır: ‘Edebiyattan geçmemiş insanın, hayali gelişmez ki başka insanların acılarına, sevinçlerine ortak olsun.’ Edebiyattan geçmek demek; romanlarla, öykülerle, oyunlarla, şiirlerle tanışmak demektir. Onların içerisinde soluk alıp vermektir. Edebiyatla beslenen bir bilim adamı, edebiyatla beslenen okuyucu, tam insan olma yolunda önemli adımlar atacaktır.” 

“Bizim toplumumuzun, insanımızın en büyük dramı tek boyutlu oluşudur. Ben tek boyutlulukla şunu anlatmak istiyorum: Hekimse, hasta kavramından başka bir şeye yönelmiyor, mühendisse, kendi mühendislik alanıyla uğraşıyor. Benim kanımca, hem kendi alanıyla hem de edebiyatın değişik alalarında soluk alıp verecek... Şimdi, romanla, şiirle, öyküyle, masalla tanışmış bir hekimin hastasıyla ilişkisini düşünün, bir de tek boyutlu bir hekimi düşünün... Okurlara bu gerçeği göz önünde bulundurmalarını öneririm. Bilime inandıkları kadar, ütopyaya da inansınlar, çünkü gelecek ütopyalardan doğacaktır. Ben buna inanıyorum. Öbür taraftan edebiyatın ürünlerini de sofralarından eksik etmesinler.” 

Emin Özdemir’le yanlış anımsamıyorsam 2 ya da 3 kez evinde görüştük. Gülümsemesi, sert görünümünü yumuşatıyordu. İlkeli, dürüst, mücadeleci, çok çalışkan, disiplinli bir kişiliğe sahip olduğu hemen anlaşılıyor. İnsanla, umutla, erinçle ve direnmekle ilgili açıklamaları, acısıyla tatlısıyla yıllardan süzülüp gelen sözler... İlk söyleşimizde kendimi konuşmasının büyüsüne öylesine kaptırıyorum ki kasetin dolmuş olduğunu ve teybin durduğunu fark etmiyorum. Emin Özdemir, hiç yüksünmeden o bölümü yeniden anlatıyor. Güzel konuşuyor, yaşamını anlatırken öğreniyoruz ki çocukluktan beri sahip olduğu bir özellik bu. Tartışmacı, vurgulu bir anlatımı var. Yazar, düşünür ve ozanlardan sözler, dizeler aktarıyor, atasözleri, halk deyişleri ile konuşmasını hem güzelleştiriyor hem de vurgusunu güçlendiriyor. Söz dağarcığı çok zengin… İlk kez duyduğum sözcükler kulağımı tırmalamıyor. Bu sözcükler, cümle içindeki yerlerine oturuyorlar, kendilerini yadırgatmıyorlar. Emin Özdemir’in deyimiyle “takır tukur sesler” çıkarmıyorlar. 

Ali Püsküllüoğlu’nun anlatımıyla, yazı, dil, yazma, okuma, öğrenme, öğretme! Emin Özdemir, belki de düşlerinde bile bunlarla düşüp kalkmıştı yıllarca… Türkçemizi zenginleştiren, güzelleştiren pek çok kıymetli eser bırakarak ne yazık ki o da ölümsüz değerlerimiz arasına katıldı. O’nu saygı ve sevgiyle anıyorum.

 10 Eylül 2017

Feyziye Özberk,

 

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Sekreter Yardımcısı

12 Eylül faşist darbesinin üzerinden 37 yıl geçti. Darbeyi yaşamayanlar için sadece rakamlarla ifade edildiğinde bile ülkenin üzerinden bir silindir  geçtiği apaçık görülüyor. Ancak 12 Eylül darbesinin açtığı yaralar ve kalıcı hasarlar çarpıcı rakamların çok daha ötesinde anlam taşıyor.

 

Ülkemizin bugün içinde bulunduğu içinden çıkılmaz durumun esas sorumlusunun, 12 Eylül darbecileri olduğunu söylemek gerçeğin özetini oluşturuyor. 

 

12 Eylülde çekilen acılar, evlerine ateş düşen aileler dışında unutuldu. Yaralar kabuk bağladı, eski acılar yenileriyle yer değiştirdi. İlk bakışta, hepimizin yaşamından en az 10 yıl çalınmış gibi oldu. Ancak, çalınan  10 yılı yaşanmamış 10 yıl olarak ifade etmek acı gerçeği inkar etmekle eşdeğer. Eğer bu 10 yıl sadece yaşanmamış 10 yıl olsa, sessizce sineye çeker, yaralarımıza tuz basardık. Acı gerçek bunun çok ötesinde. 

 

Franko’nun İspanya’sı, Salazar’ın Portekiz’inde çekilen acılar unutuldu. İspanya ve Portekiz yaklaşık 40 yıl süren bu diktatörlük yıllarını yaşanmamış sayarak yollarına kaldıkları yerden devam edebildiler. Hitler faşizmini yaşamış Almanya, Hitleri kesin şekilde mahkûm ederek faşist dönemin ve savaşın açtığı yaraları sardı ve yoluna çok daha güçlü olarak devam ediyor. Komşumuz Yunanistan, 7 yıl süren Albaylar Cuntası döneminden sonra, darbecileri adil bir şekilde yargılayarak yaralarını sardı.

 

Güzel ülkemiz Türkiye ise, ne darbecileri yargılayabildi, ne darbe döneminde değiştirilen anayasa ve hukuk sistemini geri getirebildi, ne 12 Eylül’ün karanlık yüzünü aydınlatabildi. Tam tersine 12 Eylül sonrası iktidar olanlar, 12 Eylül faşizmini açtığı yoldan ilerleyerek iktidarlarını güçlendirdiler. Siyasi Partiler yasası, seçim yasaları, Üniversiteler Yasası, Sendikalar Yasası, Üniversite ve TRT’nin özerkliği, Senatonun kaldırılması, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası en tipik örneklerdir.

 

Daha önemlisi, Atatürk adını kullanan 12 Eylül darbecilerinin, Cumhuriyet kazanımlarına ve Atatürk devrimlerine indirdiği kalıcı darbelerdir. Bu durumun dünyada eşi benzeri görülmeyen örneği ise ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel ve manevi vasiyetinin yok sayılmasıdır. 

 

12 Eylül öncesinin kanlı ortamını kışkırtıp, sessizce kenarda bekleyen darbeciler, sonraki açıklamalarında darbe ortamının “olgunlaşmasını” beklediklerini açıklayacak kadar pervasız, ABD gizli servis yetkililerinin “bizim oğlanlar başardı” sözünü yalayıp yutacak kadar utanmazdılar.

 

12 Eylül faşist darbe döneminde: 

• 1 milyon 683 bin kişi fişlendi.

• 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı.

• 7 bin kişi için idam cezası istendi.

• 517 kişiye idam cezası verildi. Bu cezaların ellisi uygulandı.

• 30 binden fazla çalışan “sakıncalı” raporu ile işten atıldı.

• TBMM lağvedildi. Tüm siyasi partiler, dernekler kapatıldı. 

• Anayasa Mahkemesi ve sendikalar askıya alındı.

• Yasama, yürütme ve yargı tek kişi elinde toplandı.

• 14 bin kişi yurttaşlıktan atıldı.

• 30 bin kişi mülteci olarak yurtdışına kaçmak zorunda kaldı.

• 300 kişi gözaltında kuşkulu şekilde öldü.

• 171 kişinin işkencede öldüğü belgelendi.

• 3 bin 854 öğretmen, 120 öğretim üyesi ve 47 hakimin işine son verildi.

• 400 gazeteci için 4 bin yıldan fazla ceza istendi. 3 bin 315 yıl ceza verildi. 

• Cezaevlerinde 299 kişi yaşamını yitirdi.

• 14 kişi açlık grevlerinde öldü. 16 kişi kaçarken, 95 kişi çatışmada vuruldu.

• 73 kişiye doğal ölüm raporu verildi. 43 kişinin intihar ettiği söylendi.

• Zorunlu din dersi ve siyasal yasaklar getirildi.

• 388 bin kişiye pasaport yasağı getirildi.

Listeye, yasaklamalar, sansür, gazete kapatma, toplatma gibi pek çok çarpıcı rakam daha eklenebilir.

 

Bugün, sabah akşam darbelerden şikayet edenler ve onların siyasal öncüleri, yukarıda sıraladığımız olaylardan çok sınırlı şekilde etkilendiler ya da hiç etkilenmediler. Bu kadrolar 12 Eylül döneminin elverişli koşullarında sinsi şekilde özellikle yargı, polis ve asker içinde örgütlendiler. Sonraki dönemlerde de bugünkü siyasal iktidarın kanatları altında siyasal kadroları elde ederek 15 Temmuz 2016 günü ABD destekli yeni bir darbe girişiminde bulundular.

 

12 Eylül darbesinin “nimetleri” ile iktidara gelip iktidarlarını sürdürenler bu darbenin hesabını sormadıkları sürece darbelere karşı olduklarını söyleyemezler.

 

12 Eylül darbesinin geçmişimizden ve geleceğimizden çaldıkları, bu saatten sonra geri verilse bile, Türk halkından ve ülkemizden çalınan değerler asla geri gelemez.

 

Lütfü Kırayoğlu

 

08.09.2017     

 

Genel Başkanımız Tansel Çölaşan Saygın Yazar Muzaffer İzgü'nün evinde ailesine taziyelerini sundu.