Genel Denetleme Kurulumuz 05.03.2016 tarihinde olağan toplantısını yaptı.

002