Genel Denetleme Kurulumuz 02.05.2016 tarihinde olağan toplantısını yaptı.

add denetleme kurulu22