Genel Denetleme Kurulu

ALİ SELVİ BAŞKAN
KEMAL ARSLAN BAŞKAN YRD.
MUALLA YILMAZ YAZMAN
ALİ İYİBİL ÜYE
SÜLEYMAN KILIÇÜYE
İSMAİL KAAN SÖNMEZÜYE
NURAN GİNER ÜYE