Atatürkçü Düşünce Derneği Batıkent Şubesi Kompozisyon Yarışması Düzenliyor

add_batikent_kompozisyon_afis

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ BATIKENT ŞUBESİ
KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KOMPOZİSYON KONUSU
Türkiye ve Ortadoğu ölçeğinde “Yurtta Barış, Dünyada Barış”

 

AMAÇ

 • Savaşın yıkıcılığını genç kuşaklarla paylaşmak
 • Barış konusunda bir farkındalık yaratmak
 • Ulusal ve uluslararası barış, dostluk, kardeşlik duygu ve düşüncelerini kazandırmak

 

KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışmaya tüm Ankara’da liselerde okuyan bütün öğrenciler katılabilir.
 • Katılımcılar konu çerçevesinde özgürce yazma hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticilerinin birinci derece yakınları katılamazlar.
 • Kompozisyonun daha önce bir yerde yayımlanmamış, bir başka yarışmaya katılmamış olması ve özgün olması gerekir.
 • Aykırı bir durumun kanıtlanması durumunda ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Bir yarışmacı bir yazıyla katılabilir.
 • Yazılar Türkçe yazım kurallarına uygun olmalıdır.
 • Yarışmacılar yazılarının özgün olduğunu kendi el yazılarıyla ve imzayla beyan etmek zorundadır.
 • Ödül alan ve almayan tüm yazıların telif hakkı Atatürkçü Düşünce Derneğine ait olacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen yazılar Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından kitap haline getirilip yayımlanabilecektir. Bu nedenle ayrıca bir telif talebinde bulunulamayacaktır.
 • Yazılar Atatürkçü Düşünce Derneği Batıkent Şubesinin “Yeni Batı Mahallesi Erciyes Caddesi Murat Dağı Sokak No: 2 Batıkent ANKARA” adresine okul yönetiminden alacağı öğrenci belgesi ile birlikte elden veya kargo ile gönderilmelidir.
 • Yazılar Word ortamında Times New Roman yazı stili ile 12 punto olarak iki sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
 • Yazılar kâğıda yedi adet çoğaltılmış olarak ve ayrıca elektronik ortamda gönderilmelidir. (CD, DVD, Taşınır Bellek)
 • Yazılar yazarına iade edilmeyecektir.
 • Yazarlar yarışmaya gerçek isimleri ile katılmak zorundadır.
 • Katılımcılar yukarıda yazılı koşulları kabul etmiş sayılır.

 

ÖDÜLLER
Birincilik ödülü: 1000 TL
İkincilik ödülü: 500 TL
Üçüncülük Ödülü: 300 TL
Mansiyon: 5 kişiye 100’er TL

Ayrıca yarışmaya katılan öğrencilerden kırk tanesi ailelerinin onayıyla Çanakkale gezisine götürülecektir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın başlama tarihi: 1 Haziran 2015
Son katılım tarihi: 15 Şubat 2016
Seçici kurul değerlendirmesi: 15 Mart 2016
Sonuçların duyurulması: 15 Nisan 2016

Ödül töreni tarihi daha sonra duyurulacaktır.

 

SEÇİCİ KURUL
Hamza SAYKAN / Eğitimci
Mustafa BALBAY/ Gazeteci
Mehmet KARTAL / Eğitimci
Nazım Mutlu Eğitimci / Ulusal Eğitim Derneği
Günay GÜNER / Yazar/ Dil Derneği
Halil Özcan/Öğretim üyesi/ADD Genel Merkezi
Ayhan Sarıhan / Eğitimci / Yazar

Seçici kurul en az dört üye ile toplanacaktır.

 

Yarışma Koordinatörü: Hamza SAYKAN Tel: 0505 431 25 27

Ayrıntılı Bilgi için: ADD Batıkent Şubesi
Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi
Yeni Batı Mahallesi Erciyes Caddesi Murat Dağı Sokak No: 2 Batıkent ANKARA Tel: 0312 256 66 65