ADD Aydın İl Eşgüdüm Toplantısı Akbük’te Yapıldı

unnamed (1)

Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın İli Şubeleri Eşgüdüm toplantısı 14 Haziran 2015 Pazar

günü AKBÜK Türkan Saylan Kültür Merkezinde Akbük Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Eşgüdüm Toplantısına ADD Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Emre Altınışık, ADD Ege Bölge

Sorumlusu Tolga Kale, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabey, CHP Didim İlçe Başkanı

Gökmen Karataş ile Aydın’da Faaliyet gösteren ADD Şubeleri Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri

katıldılar. Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şube Başkanı Günver Güneş’in başkanlık ettiği ve

Aydın’daki ADD Şubelerinin katıldığı eşgüdüm toplantısı divan heyetine ADD Akbük Şube Başkanı

Narin Oskay, ADD Aydın Şubesi Sekreteri Hüseyin Asar, ADD Nazilli Şubesi Gençlik Kolu

Sorumlusu Sinan Kahraman seçildiler.

Aydın, Nazilli, Söke, Kuşadası, Didim, Karacasu, Davutlar, İncirliova, Germencik, Kuyucak,

Akbük Şubeleri ile Bozdoğan Temsilciliğinin katıldığı eşgüdüm toplantısında şubelerin etkinlikleri

yanında ülke gündemine dair konular ele alındı. Şube Etkinlik Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi-

Kültürel-Sosyal Etkinlikler- Genel Merkez 1/3 payın gönderilmesi, Üye İletişim Formlarının

Düzenlenmesi, ADD Üyeliğini özendirme Üyelik Kampanyası, İktisadi İşletme Açılması konusu-

Şube Genel Kurulları ile İlgili Görüşme- Yenilenen Şube Yönetimleri-üye iletişim bilgi formlarının

düzenlenmesi- Atatürkçü Düşünce Dergisi- Atatürkçü Aydın Dergisi –Gençlik Kolları- Kadın

Kollarının Oluşumu-Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın İli Şubeleri Facebook Sayfasının şubelerce

benimsenmesi- Genel Üye toplantıları, ADD dostları- Diyarbakır Şubesi Bina alımı kampanyası ile 7

Haziran seçim sonuçlarının konuşulduğu eşgüdüm toplantısında ayrıca iki aylık çalışma takviminde

yer alan 16 Haziran Malgaç Baskını- 20-22 Haziran Erbeyli Baskını- 21 Haziran Soyadı Kanunu- 22

Haziran Amasya Genelgesi- 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı- 2 Temmuz Sivas Madımak

Katliamı- 20 Temmuz Montrö Boğazlar Sözleşmesi- 23 Temmuz Erzurum kongresi- 24 Temmuz

Lozan Barış Antlaşması- 24 Temmuz Basın Bayramı ile ilgili şubelerden yapılacak etkinlikler

hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Dilek ve Temennilerin ardından Nazan Bozkurt, Hasan Güner, Dursun Temel Yurdaer

tarafından hazırlanan Eşgüdüm sonuç bildirgesi Hasan Güner tarafından okunmuştur.Bir sonraki

Eşgüdüm toplantısının Kuşadasında yapılmasının kararı alındıktan sonra anı fotoğrafları alınmış

ardından toplantıya son verilmiştir.

.

ADD AYDIN ŞUBELERİ AKBÜK EŞGÜDÜM SONUÇ BİLDİRGESİ

“Türkiye Laik, Demokratik, Çağdaş, Hukuk Devleti Ayarlarına Geri Dönmelidir”.

Atatürk’ün ölümünden hemen sonra emperyalizmin kışkırtmalarıyla ve ardından çok partili

düzenle birlikte, Kemalist Devrim’e karşı olumsuzluklar başlamıştır. Bu sürecin sonunda emperyalist

güçlerin yeniden ülkemizi kuşatması, sanayileşmenin önlenmesi, tam bağımsızlığın terk edilmesi,

aydınlanmanın şeriatın karanlığı tarafından bastırılması, ülkeyi içinden çıkılması güç koşullara

getirmiştir. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti’ne yeniden Sevr koşulları dayatılarak, parçalanmak, bölünmek

istenmektedir. Bu anlamda küresel güçlerin BOP projesi ile Türkiye Cumhuriyetinde eşbaşkanlar

eliyle yönetilmektedir.

Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla laikliğe karşı eylemlerin odağı olduğu belirlenen AKP

uzunca bir süredir Türkiye Cumhuriyetinin yönetiminde söz sahibi olmayı sürdürmektedir. Böyle bir

iktidarın laik ve demokratik, sosyal bir hukuk devletini yönetmesinin örneği ise dünyada

görülmemiştir. AKP iktidarı, Türkiye’yi parçalanma sürecine, bölünme noktasına getirmiştir.

Komşularımızla düşmanlık tohumları saçmıştır, dış politikada tavizler vermektedir. Ekonomik kriz

toplumu derinden sarsmış; çiftçinin, memurun, esnafın, emeklinin hali perişandır. AKP iktidarı sivil

darbe yapmıştır ve halen devam etmektedir. Bütün bunlar AKP’nin derhal iktidardan uzaklaştırılması

için yeterlidir.

Laik ve demokratik, sosyal bir hukuk devleti olduğu anayasasında yazan bir ülkede, laiklikten

söz edilemezse, demokratiklik ise diktatörlüğe dönüştürülmek isteniyorsa, sosyal devlet ilkesine son

veriliyorsa, hukuk devleti ilkesi çiğnenip yok ediliyorsa, bireyler kullaştırılıyorsa, ülkenin

parçalanması ve bölünmesi için çalışılıyorsa, yolsuzluk ve rüşvet bakanlara kadar uzanarak, aile

boyuna yayılıyorsa, ekonomik kriz insanları etkiliyorsa her onurlu ilkeli yurttaş gibi bunlara sessiz

kalmayacağız

Laikliğe karşı eylemlerin odağı olduğu Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla kesinleşen siyasi

iktidarın amacı, ülkemizde rejim değişikliği yapmaktır. Ülkemizi İslam cumhuriyetine dönüştürme

çabalarını kaygıyla izlemeyecek M. Kemal’in ve Türk Devrimi Önderlerinin Yaptığı gibi karşı

koyacağız. Atatürkçü düşünce Derneği Olarak sonuna kadar direneceğiz.

Tayyip Erdoğan, seçilmesinin üzerinden on ay geçtikten sonra, kendisinin ve

cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığını ortadan kaldırmış ve bir anlamda kendi kendisini

tüketmiştir. Ülkesinde ve dünyada saygınlığı kalmayan bir insanın, o yüce makamda oturması çok

güçtür. Tarafsız kalacağına namusu üzerine yemin eden birinin, ya yeminle, ya da namusla sorunu

vardır Anayasada devlet başkanının görevleri bellidir ve özellikle ‘tarafsız’ olduğu yazılmıştır. Millet

beni seçti diye, her istediğini yapmaya, söylemeye ve tarafsızlığını bozmaya kimsenin hakkı yoktur.

Olamaz. Ülke yönetimini şirket yönetimine indirgeyen bir kafanın başında bulunması kabul edilecek

bir durum değildir. Açıktan sermaye sınıfının sözcülüğünü yapan bu anlayış sözcülükten de öte devlet

yönetimini bizzat şirket yönetimi gibi düşünmektedir. İstediği Başkanlık siteminin de özü budur.

Seçim sonuçlarına göre AKP`nin çoğunluğu yitirmesi sevinilecek bir durumdur ancak PKK

terör örgütünün TBMM’ye girmesi bu sevinci gölgelemektedir. Bu seçimlerde özgürlükler için en

tehlikeli olan ırkçı HDP ile oy yitirse de dinci AKP zafer kazanmıştır.

Gün 17-25 Aralık Yolsuzluklarının, ayakkabı kutularında, otel odalarında saklanan para

kasalarının, çikolata kutularında sunulan dolarların, Ergenekon, Balyoz ve benzeri kumpaslarla ezilen

yurtseverlerin, Soma da Ermenekte toprak altında bırakılan madencilerin, Haksızca Görevden alınan

müdür müdür yardımcılarının, Gezi de dövülen işkence gören gençlerin, gazla, fişekle, tazyikli suyla

hayatını kaybeden, yaralanan, onuru kırılan halkımızın hesabını sorma günüdür.

Türkiye’de ilericilik ve Gericiliğin kavgasında Atatürkçü Düşünce Derneği İlericilerin

Yanında olacaktır. Karanlığın ve Aydınlığın Kavgasında aydınlığın yanında olacağız. AKP’den

kurtulmanın yolunun tutarlı, bilinçli, kararlı, özümsediği Kemalist ilke ve devrimleri programına

yerleştirmiş bir siyasi oluşumdan geçtiği anlaşılmıştır. Ancak böyle bir siyasi oluşum, iktidar

mücadelesi verebilir. ADD ülkemizdeki bütün gelişmelerin yakından takipçisi olacaktır. Ülkeyi

karanlık günlere götürmek isteyenlerle mücadelemiz hiç bitmeyecektir. Türkiye de Tek parti sultasına

son verilirken Laik, demokratik, çağdaş Türkiye’nin yeniden inşasında ADD’de M. Kemal

ATATÜRK ve Türk Devrimi kadrolarından aldığı bilinç ve sorumlulukla mücadele bayrağını en ön

saflarda taşıyacaktır.

unnamed