31.05.2016 tarihinde denetleme kurulumuz 2014-2016 döneminin son toplantısını yapmışlardır.

denkuradd